Đã hoàn thành

WordPress theme (IPO)

Được trao cho:

royprosenjit1015

Thanks For your project

$200 USD trong 20 ngày
(709 Đánh Giá)
8.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

infoway

Please go through the private message board.

$250 USD trong 7 ngày
(344 Nhận xét)
9.1
naumanrandhawa

WordPress expert here,

$200 USD trong 3 ngày
(72 Nhận xét)
6.7
ntiersolutions

Hi, Please check your PMB, Thanks

$180 USD trong 5 ngày
(32 Nhận xét)
5.3
zainahmedkhan

Freelance and Wordpress Professional, Need you to review your PMB for further details

$199 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
4.3
hi2ashishgoyal

Hi MicheleRempel I have well knowledge in wordpress and i have created a lot of projects in wordpress and jQuery. Also i have experience team which can help you for designing. I have more than 2.5 years expe Thêm

$220 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0