Đang Thực Hiện

Wordpress Theme and site changes

Đã trao cho:

Samadesign

let's start. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(82 Đánh Giá)
5.5

7 freelancer đang chào giá trung bình $131 cho công việc này

ZenithTechnoSol

Please see details in PMB..

$200 USD trong 10 ngày
(110 Đánh Giá)
7.1
dice8up

we are very eager to help you. Let's discuss in pm.

$200 USD trong 7 ngày
(114 Đánh Giá)
7.0
acedesign123

Dear Sir, I am sure I can do it. Please check PM for more details. Thanks

$200 USD trong 6 ngày
(81 Đánh Giá)
6.7
tariqwajiha

HI, Please check PM for details.

$180 USD trong 5 ngày
(13 Đánh Giá)
4.9
rainweb

I am interested.

$50 USD trong 5 ngày
(19 Đánh Giá)
4.7
YCaD

hi sir. i am interested. please send more details. thanks

$40 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
3.9
gabif

Hi. Expert wordpress developer ready to start on your project.

$200 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8