Đã hoàn thành

Wordpress Touch-Ups (Remove Live TV)

Need some touch ups on wordpress site. Live tv widget not working well and need it removed and replaced with live rates. Also need to have live session highlights tab adjusted so wider then it was in the past.

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: live 02, touch, touch site, remove wordpress, wordpress touch, session wordpress, wordpress session, jenkru, wordpress widget working, wordpress ups, live tv, ups rates, remove slanderous blog wordpress, remove double post wordpress, wordpress tab widget, remove duplicate posts wordpress plugin, remove duplicate post wordpress plugin, remove session, remove blog sidebar wordpress, automatic remove duplicate post wordpress, wordpress tab, remove duplicate post wordpress, remove duplicate posts wordpress, remove link blogroll wordpress, remove domain links wordpress

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) TEANECK, Israel

ID dự án: #1733960

Được trao cho:

epark

hi, this is mejba. thanks

$63 USD trong 100 ngày
(156 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

babysoftS

Hi Sir, Please share the url. I can help you. thank you Vibhor

$60 USD trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
5.0
jaimindave

Please see pmb.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0