Đã hoàn thành

NS2 Work - changes in OSLR Protocol for enhancing DTN Protocol capability

changes in OSLR Protocol for enhancing DTN Protocol capability

Kĩ năng: Lập trình C++

Xem nhiều hơn: dtn ns2, ns2 dtn, ns2 c, dtn, dtn protocol, yatsr, protocol ns2, capability, ns2 protocol, sccp skinny protocol cisco work, changes divs work frames, ready work beyond capability, cover art work, psd work, flash work website header, videogirlsbiz actualy work, seo work plan, sign work order form

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #1699018

Được trao cho:

eshiv1190

Hired by the Employer

$100 USD trong 4 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3