Đang Thực Hiện

WORKING MOMS LOGO

IT IS A TV DRAMA SERIES. THAT PROFILES THE LIFES AND CHALLENGES OF WORKING WOMEN..

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Thiết kế logo

Xem thêm: tv logo, logo women, drama logo, logo drama, women logo, logo tv, moms, logo design challenges, working clothes big women, working jpeg logo photoshop

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #4541364

Đã trao cho:

logodesire

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(409 Đánh Giá)
7.1