Đang Thực Hiện

Workload Management Sys

Assist with development of workload management system

Kỹ năng: SQL, Visual Basic

Xem thêm: sys, workload management excel template, sys system

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Oranjestad, Curacao

Mã Dự Án: #4544392

Đã trao cho:

narekGuru

Hired by the Employer

$300 USD trong 10 ngày
(73 Đánh Giá)
5.3