Đang Thực Hiện

WOT: Creep Animation

Animating an existing model for the WOT project: [url removed, login to view]

Models to animate: 1-i and 3-i

More details and concepts are provided.

Kỹ năng: 3D Animation, Sản xuất hoạt họa

Xem thêm: model blog, world models, animation model, existing project animation, model animation, models world, max models details, animate models jmonkey, low poly animation models, animation digital models, flash animation concepts

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Karlsruhe, Germany

Mã Dự Án: #1618266

Đã trao cho:

qotsai

Hired by the Employer

€40 EUR trong 14 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2