Đã Đóng

figma to wpf

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

vigneshmca13

hi i'm vignesh .wpf and c# developer , have to create custom ui design and controls working state maintain will be follow the process the application

₹7000 INR trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
2.4