Đang Thực Hiện

Install WP download plug in

install WP download plug in have already discussed with programmer. Have arranged in advance likely [url removed, login to view] or whatever he feels would be best

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: wp programmer, wpf programmer, wp plug, download manager, advance install, wpf download manager, plug manager, download plugins, wordpress install plugins, download manager wordpress, install plugins, wordpress install programmer, install wordpress plug, download programmer, install wordpress plugins, install phpbb wordpress, install forum wordpress, install edit wordpress themes, best wordpress plugins, install widget wordpress, custom wordpress plugins price, wordpress plugins publish

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #4545618

Đã trao cho:

sristerweb

I will install this for you

$34 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

thetronvw

Hello, I have sent a PM regarding this project. Thanks,

$40 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.3
skteamservice

Hi Lets start

$35 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
1.9