Đóng

Write a Review Page

Dự án này đã được trao cho vinodbhavnani với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Setup a new content type â??Review Siteâ?? that includes an image, name of review site, and URL link to site. The content will display on a page similar in layout to [url removed, login to view] Review sites should be listed alphabetically according to name of review site. The page title should be â??Write a Review of FH+Hâ??. There wonâ??t be any tags.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online