Đã Đóng

Xamarin Firebase app

Need below Features.

Find the nearest store and direction

Pay using QR code

Load money to wallet

Restrict user to use app

Upload documents

Reports

Kĩ năng: Xamarin, Google Firebase, VB.NET, Visual Basic cho Ứng dụng

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #32684344

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0