Đã hoàn thành

1146 Branded IM

I need to get branded & translated one of the IM applications like [url removed, login to view] or [url removed, login to view] need someone who has done similar job before

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem thêm: branded, 1146, jabber

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

Mã Dự Án: #1752014

Đã trao cho:

REMIYA

According to the PMB specified details.

$200 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6