Đang Thực Hiện

139938 OpenKapow Robots

Need someone adept with [url removed, login to view] software to build simple robots for proof of concept

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem nhiều hơn: adept with, robots, adept

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1886113