Đang Thực Hiện

140829 Web Service .NET Presentation

I need someone to create power point slides for a 3 hours lecture about Microsoft Web Services.

Should include:

1. Microsoft Web Services over view.

2. What is special in creating Microsoft Web Services.

3. How to create a Web Service with some samples.

4. The Web Services evolve time line, from .NET 1.0, .NET 2.0 to WCF

5. The differences between Microsoft Web Services to other Web Services like Java.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem nhiều hơn: service power point presentation, service power, presentation service, power point services, power point service, wcf web services, power point microsoft, how to create a web, web service in java, net web services, net wcf, Microsoft Net, Java web service, create power point, slides presentation, power presentation, microsoft net web, power point presentation slides, point web net, java presentation, presentation point, web wcf, microsoft web, web service net, power services

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Israel

ID dự án: #1887004

Được trao cho:

felixis

Will be done! plz chk PMB

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0