Đang Thực Hiện

148766 wimpy player skin

I need a skin done for wimpy player. I tried to do this but when I upload the skin it does not display right. It looks pinched. I need some help

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem nhiều hơn: skin wimpy player, wimpy player skin, player xml skin, wimpy xml, player wimpy, wimpy, wimpy skin, xml player, skin player, wimpy player, player xml, player skin

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1894945