Đang Thực Hiện

145645 Desktop radio/tv player

I'm looking for a desktop radio/tv player support windows media player and real player. So everyone can watch web tv or listening web radio. I want add categories and link by xml file or some admin panel .

This is 2 example what I talking about:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Thanks

Eddiebr

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, MySQL, XML

Xem nhiều hơn: or desktop, web tv, web radio, desktop support, desktop admin, player html, desktop radio player, Windows Desktop support, xml web radio player, windows html desktop, player radio, html desktop windows, html radio, add radio, radio admin panel, radio admin, radio panel, fusion media, categories player, real tv, real player, radio xml player, panel admin xml, media player listening, html player

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Turtle Creek, United States

ID dự án: #1891821