Đang Thực Hiện

139247 install script dating

i have buyed this script [url removed, login to view] and it is install

in my server...want i need is someone to put the script into my homepage if you can do it let me know and how long will it take you....?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, Nhập liệu, MySQL, Thiết lập Bản thảo, XML

Xem thêm: matrimonial script, script html, html dating, homepage dating, shaadi script, shaadi matrimonial, install dating script, need someone install script, dating xml, xml dating, dating html, dating homepage, homepage script, want shaadi, dating install, dating shaadi, install xml server, script dating need, shaadi dating, script dating, need matrimonial script, dating matrimonial, shaadi, install script server, matrimonial dating

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) sheffield, United Kingdom

Mã Dự Án: #1885421

Đã trao cho:

vtechsl

Please check PM. Thank you.

$55 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0