Đã hoàn thành

123559 Gather Urls into XML format

The Craigslist website allows users to post ads to specific locations supported by Craigslist. Each supported location has a specific unique post url.

I need all of these urls placed into an xml file in a specific format, following a specific pattern.

Please examine the attached document for the xml format. Please examine the [url removed, login to view] website for the locations (located in a list on the right hand side).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, XML

Xem nhiều hơn: gather url xml file, xml post, xml data entry, gather, craigslist side, format url, craigslist post format, gather url, list format, xml format, xml ads, URLS, file list xml, ads website format, ads format, format document, xml data post, list urls, xml post data, xml list, post xml data, post xml website, specific format, data xml file, xml data website

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Meridian,

ID dự án: #1869725

Được trao cho:

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0