Đã hoàn thành

139908 Flash using data from xml file

Hi,

for a website using some flash elements, I need a flash pro to programm me some animation getting data from a xml file. For example for a navigation bar, or a image slide show. The design is already there, you just need to clone it and use the xml sources to diplay the data.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: slide animation for website, image navigation bar, flash pro, animation pro, getting data, animation slide, animation bar flash, flash xml slide show, pro website file, clone data website, slide show animation, flash slide show xml, data xml sources, flash image slide, pro data, example using, flash xml clone, animation using, slide image xml, flash bar animation, slide show flash, xml image slide, website slide bar, slide animation flash, show slide flash animation

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Lippetal, Germany

ID dự án: #1886083

Được trao cho:

kabirchy

HI, I can help you get this done. escrow payment will be required. Thanks

$125 USD trong 4 ngày
(910 Đánh Giá)
8.4