Đã hoàn thành

154767 Simple Flash datagrid XML

I need a small flash app that displays content from an XML file in a datagrid.

XML sample attached.

Vertical scrollbar & column headers required. Clean, efficient and well written code. No third party plugins or components.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, XML

Xem nhiều hơn: flash datagrid xml, datagrid, flash xml datagrid, xml app, written xml, vertical content, xml sample, simple flash app code, required xml, flash vertical xml, flash party, app xml file, small headers, simple datagrid, xml attached flash, flash scrollbar sample, flash components, simple headers, flash scrollbar components, datagrid flash xml, small flash headers, flash xml clean, sample flash headers, flash scrollbar simple vertical, flash xml headers

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Thame, United Kingdom

ID dự án: #1900951

Được trao cho:

PinkPong

wbr, Pong.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0