Đang Thực Hiện

for ajaxdevman HTML5 swipe

Đã trao cho:

ajaxdevman

Ready to start, Thank you.

$750 USD trong 77 ngày
(9 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $775 cho công việc này

jassim92

please check private message

$800 USD trong 12 ngày
(2 Đánh Giá)
4.7