Đã Đóng

ONIX to CSV

Phase 1: Need conversion of an ONIX XML feed from a publisher to a CSV or other delimited file.

Phase 2: Need a script/program to convert any ONIX XML feed from publishers to a mysql DB file.

Kỹ năng: MySQL, XML

Xem thêm: onix mysql, onix csv, onix feed mysql, mysql onix, onix, csv, csv convert, program convert xml csv, script convert xml csv, convert convert csv, convert csv xml script, csv onix xml, xml mysql conversion, file csv xml onix, convert file csv file, script convert xml, csv feed, file csv, convert xml csv script, convert xml file feed, convert file csv, xml convert csv script, mysql csv file, convert xml file, convert xml file csv

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1034073

6 freelancer đang chào giá trung bình $215 cho công việc này

arnab0143

--Hello Sir, XML expert. Please check your pm. Thanks.--

$210 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
5.9
plusinfotech

Hi XML Expert Please check PMB for more details and examples

$180 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.2
YashpalSingh123

onix/cv/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2
rhomeu

Count me in. Please check PM for details

$250 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6
aoefmpes

pl check PM

$200 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2
webmasterashok

i have + 5 yrs on XML.. i can deleiver by quality on time

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0