Đang Thực Hiện

129138 non profit web site

starting a non profit need a web site. nothing special(home, contact, programs, secure page for donations and/ or orders, goal tracker) etc...

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: web site programs, web programs, secure web site, profit, secure web page, non profit web page, net web site, net web site, xml orders, orders xml, profit site, goal tracker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1875306