Đang Thực Hiện

128032 my project

I wan to develop a ob portals as [url removed, login to view] you can refer to sites such as [url removed, login to view], times [url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, SQL, XML

Xem thêm: my monster, jobs monster, wan, xml jobs, monster xml, monsterindia, monster jobs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874200