Đang Thực Hiện

128032 my project

I wan to develop a ob portals as [url removed, login to view] you can refer to sites such as [url removed, login to view], times [url removed, login to view]

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, SQL, XML

Xem nhiều hơn: www monster jobs . com, www monster jobs, my monster, monster jobs com, monster com jobs, jobs monster com, jobs monster, wan, XML jobs, monster xml, monsterindia, monster jobs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1874200