Đang Thực Hiện

XML Project 3

Sames as earlier so I can compare quality of work.

Kỹ năng:

Xem thêm: work xml, can project, earlier project, xml project, work project, compare project, vlhardy, xml work

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Ashtead, United Kingdom

Mã Dự Án: #14115

Đã trao cho:

VlHardy

Hello. It is interesting to take part in this competition. Best regards, Vlad.

$45 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
1.3