Đang Thực Hiện

158694 Estate agents XML Feed

I need an XML feed for an estate agents website. The outline of the details are attached:

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL, XML

Xem nhiều hơn: agents, website xml feed, estate agents, sql feed, need agents, xml feed sql, xml feed website, xml sql, sql xml feed

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Taunton, United Kingdom

ID dự án: #1904882