Đã hoàn thành

116829 Soccer Team names

Hi,

I need a database of all the tems on this site (my site):

[url removed, login to view]

I need them in a spreadsheet under sorted by country and league. I can also provide you the XML feed if that would help. Please give each team an ID. I need it done today.

Thank you,

Mads

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Quản trị hệ thống, Dịch thuật, XML

Xem thêm: xml translation, tems, soccer site, soccer xml database, soccer database spreadsheet, need soccer database, need team database, spreadsheet database soccer, need help xml feed, xml 250, soccer team database, translation country, spreadsheet names, database country translation, goalserve feed, soccer xml, xml spreadsheet, xml soccer, names database, database names, country database xml, soccer league spreadsheet, country names translation database, database soccer, spreadsheet xml

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Costa Mesa, United States

Mã Dự Án: #1862996

Đã trao cho:

fathysl

check pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0