Đã hoàn thành

326327 ESP Project 090609

29.5 hours work on the ESP project as agreed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, Visual Basic, XML

Xem nhiều hơn: xml hours work, esp project

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Auckland, New Zealand

ID dự án: #2072134

Được trao cho:

mahmudmia

as discussed.

$440 USD trong 15 ngày
(31 Đánh Giá)
5.9