Đang Thực Hiện

Outlook Addin

Bug fixes to an Outlook Addin developed by a third party. I can supply full details upon discussion.

Kĩ năng: Visual Basic, XML

Xem nhiều hơn: bug outlook, outlook visual basic, outlook addin, upon, full details, visual fixes, visual basic outlook, jkorkin, details visual basic, addin outlook visual basic, outlook xml, outlook outlook, outlook addin visual basic, visual developed, outlook visual basic xml

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Concord, United States

ID dự án: #21600