Đang Thực Hiện

153206 Online Cricket Game

We need our own online cricket game developed.

For examples of what we need see here:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

A small amount of intergration will be needed, so that users have one login for our website and this new website.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, SEO, SQL, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: online xml, online design game, cricket, small game design, small game online, xml online, cricket website, design cricket, cricket game online, amount online, game login, website cricinfo, cricinfo, xml game, xml cricket website, stickcricket, login game website, login game, game design cricket, login online game, online cricket game, cricket online game, game developed, cricket website design, online cricket

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Joburg,

ID dự án: #1899389