Đang Thực Hiện

Graphic work for JK

Website modifications - change images on pages

Kỹ năng: XML

Xem thêm: jk, change work, images change website, change graphic, website graphic work, graphic change, change ugly website, change content website, work graphic artist, change template website, change flash website, photos change automatically website

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Runcorn, Australia

Mã Dự Án: #1065629

Đã trao cho:

jkaushal21

As discussed.

$100 AUD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
5.7