Đã Đóng

LiveDriveAPi & Paypal Intergration

1. User purchases LiveDrive Subscription via PayPal Subscription

2. backend program - sends command to livedrive to create the account/password and subdomain ([url removed, login to view])

3. User get's email confirming order and has username/pw/url included.

4. when user cancel paypal subscription, send email and close user via livedrive api

*all API response log save as textfile.

Kĩ năng: XML

Xem nhiều hơn: paypal pending order, paypal order pending, send paypal, paypal create account, paypal close account, paypal subscription, subscription api, paypal api subscription, paypal cancel subscription, paypal order, send paypal account, create paypal subscription, api close order, paypal account create, livedrive api password, api livedrive, api paypal, livedrive paypal, textfile, api livedrive subdomain, program send command, API intergration, program paypal, send paypal subscription, log paypal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sutton Coldfield, United Kingdom

ID dự án: #1053654

2 freelancer đang chào giá trung bình £275 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

£300 GBP trong 4 ngày
(59 Nhận xét)
6.0
shmai

have a glance at Pm. regards,

£250 GBP trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.7