Đang Thực Hiện

preparing a media digest

preparing a media digest for me based on RSS/XML feeds in a newsreader. all files and instructions will be posted to you privately.

Kĩ năng: XML

Xem nhiều hơn: media, media rss, digest, xml feeds, newsreader

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Berlin, Germany

ID dự án: #35942