Đang Thực Hiện

warless power transmission

i need a good writer for my project on the topic (warless power transmission)

Kỹ năng: Research Writing, XXX

Xem thêm: transmission, power, power transmission, academic writing topic, academic writer good, transmission power, need project topic write, project topic fashion, mba marketing project topic, project topic research finance

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1056547

Đã trao cho:

juana69

please give me the work......

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

sneha4

Hello.. Please see PMB.

$200 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
5.4
schumi09

Consider my bid. Please check PM

$36 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alphabc

Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4
MdMohibbullah

I want to do this work.........

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sadafminhas

It can be negotiated.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0