Đã Đóng

Custom Project 10 May 2012 7:16pm

Hi

I would like a Lady to please me by having erotic chat via webcam & skype.

Looking to hire in the next few hours, looking to hire long term, bid accordingly.

pm your skype id.

Check attachment for payment assurance.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, XXX

Xem thêm: custom project, skype project, webcam lady, skype webcam, skype anything chat, looking lady

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lodi, Bangladesh

Mã Dự Án: #1622521

2 freelancer đang chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

Nate91

Don't suppose you'd be looking for guys too?

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
khadar1990

i can do it ....

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0