Đã Đóng

Custom Project 10 May 2012 7:16pm

Hi

I would like a Lady to please me by having erotic chat via webcam & skype.

Looking to hire in the next few hours, looking to hire long term, bid accordingly.

pm your skype id.

Check attachment for payment assurance.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XXX

Xem nhiều hơn: custom project, skype project, skype erotic, custom xxx, webcam lady, webcam erotic, xxx skype webcam, hours hours xxx, skype xxx webcam, skype webcam xxx, xxx webcam skype, xxx hours, webcam xxx skype, skype webcam, skype anything chat, chat skype xxx, xxx chat webcam, xxx skype chat, skype chat xxx, chat xxx skype, xxx erotic, project xxx, skype xxx chat, chat xxx xxx, erotic chat skype

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lodi, Bangladesh

ID dự án: #1622521

2 freelancer đang chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

Nate91

Don't suppose you'd be looking for guys too?

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
khadar1990

i can do it ....

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0