Đã Hủy

Project with jayjay611

Hi Jayjay,

Since u closed our project, i am no longer able to send u a message there. U shouldnt have closed it already, how will i send u the video now?!?

So kindly bid here on my project, i will send u the video HERE in pm . Just update ur skills to xxx or anything goes, bid here and send me a pm, i will send the video n u can pay on paypal. I will close this thing then, but plz bid so we can communicate

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Mô hình thời trang, XXX

Xem nhiều hơn: pay with paypal, how to pay with paypal, anything , project closed, project xxx, defyarts, project pm building 3d house, free sample travel agent scope project pm, can 450, update code project excel vba, vba project update remaining work, organization skills project, update vba excel project, update rails existing project, project sales skills, skills project programmer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1666512

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

jayjay611

thanks for the invitation.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0