Đã Hủy

Project with jayjay611

Hi Jayjay,

Since u closed our project, i am no longer able to send u a message there. U shouldnt have closed it already, how will i send u the video now?!?

So kindly bid here on my project, i will send u the video HERE in pm . Just update ur skills to xxx or anything goes, bid here and send me a pm, i will send the video n u can pay on paypal. I will close this thing then, but plz bid so we can communicate

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Mô hình thời trang, XXX

Xem thêm: anything, project closed, defyarts, project building house, can 450, organization skills project, update vba excel project, update rails existing project, project sales skills, skills project programmer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1666512

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

jayjay611

thanks for the invitation.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0