Đã Đóng

Female adult models,1000$/months

Seeking female adult models between 18-27 for 1 month paid adult stuff.

No experience necessary and all nationalities (white skin) with/without valid international passport to travel anytime.

Ticket + model flat + food + transportation covered.

Total between $1500-2000

Bid for more.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Hẹn hò, XXX

Xem nhiều hơn: adult models female, months to, female female model, xxx white, adult female xxx, female xxx models, passport model, 1000 adult dating, adult model xxx, model adult xxx, xxx models adult, models female xxx, adult xxx female models, model xxx female, adult xxx xxx, seeking adult female, paid adult dating, xxx model female, female adult model, adult female model website, female adult, adult female models online, adult female cam model, female xxx model, needed adult female models

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Florida, Romania

ID dự án: #1652639

2 freelancer đang chào giá trung bình $1075 cho công việc này

bantasanban

Good model I am and can work efficiently.

$950 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xtremecreators

i will provide you a quality

$1200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0