Đã Đóng

Virtual assitant - Ladies only

Do you have a cam ?

Are you open minded & basically open to anything ?

Are you ok with partial or full nudity ?

The project is about helping me with work as VA & also to help me relax when needed.

(PS: If you're really good, you'll get this job permanently)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Dịch vụ video, Đăng tải video, Trợ lí trực tuyến, XXX

Xem thêm: virtual assitant job, virtual assistant get me a job, get a job as a virtual assistant, ladies, cam nudity, assistant anything, xxx ladies, virtual assistant xxx, relax, project xxx, eclipse java help needed eclipse java help needed, xxx assistant, cam virtual assistant, job xxx, virtual cam, cam assistant, virtual xxx, virtual xxx assistant, va needed, project assistant virtual, excel expert needed virtual assitant, assitant, virtual assitant help wanted, virtual assistant open, needed finance loan help

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fremont, Bangladesh

Mã Dự Án: #1672167

5 freelancer đang chào giá trung bình $30/giờ cho công việc này

lzaly

try me in . . .

$30 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.5
B9RA71uYh

Custom software development (<b><i>Removed by Admin</i></b>)

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Jennifer9244

Would be iterested in working with you

$45 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
pashadlx

I have experience..

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
EvV8D7Y5g

Custom software development (<b><i>Removed by Admin</i></b>)

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0