Đã đóng

Just for you - open to bidding

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $59 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello,

Looking for a girl who is interested in webcam fun without any shyness or limitations in exchange of $.

I need online models based on hourly rate. it's a long term job.

You should have good internet connection, high-quality webcam and a computer.

I am in need of a girl who is available for long term.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online