Đã Đóng

Translation jobs for Norwegian natives

If you're a Norwegian native Subtitle translator willing to work from home for English/Norwegian Movie conversation jobs, feel free to send us your contact details by email. Looking to work from home in translations field? If you have any questions please:

* email to us

* check our website for more information

Kỹ năng: XXX

Xem thêm: work home translator jobs, work home jobs website, work home free jobs, work free home jobs, website jobs home, us jobs, translation norwegian english free, translation jobs work home, translation jobs english, norwegian translator jobs, norwegian translation english free, norwegian english translation jobs, movie translation jobs, looking translation jobs, looking jobs work home, jobs translation home, jobs movie, jobs translations, jobs home free, jobs for, jobs any, free translator jobs, free translation jobs, free jobs work home, free jobs home

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bulgaria

Mã Dự Án: #1650339

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

Gardino

Please see PMB

$5000 USD trong 300 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9