Looking for a YouTuber

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $60 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Hello, I am looking for someone who has YouTube and who could promote my website in the youtube videos. Only professional youtube. More details i will ask once you bid. Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online