Đã đóng

Looking for a YouTuber

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hello, I am looking for someone who has YouTube and who could promote my website in the youtube videos. Only professional youtube. More details i will ask once you bid. Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online