Đã đóng

YouTube API and Download download Video

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $239 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am looking to develop video website that using API from youtube. and add option that user can download video to their local computer.

1. User search on the site

2. Result show on the site by API from facebook

3. Click to play the video or Click to download Video to computer.

Please place bid

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online