Đã Đóng

Need Country TARGETED VIEWS

I need 100k views from Kazahstan. Need them asap

Im Ready to 1,5$ per 1000 views

Thank You!!!!!!!!!!!!!!

Kĩ năng: YouTube

Xem nhiều hơn: youtube views targeted, country targeted views, youtube country, views targeted, need 100k views youtube, targeted views youtube, need 100k views, need 100k asap, targeted views, youtube views country targeted, targeted youtube views country, need 1000 asap, youtube views 100k, youtube targeted, per views, youtube views asap, 100k views, youtube 100k, youtube per 1000 views, youtube views country

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Lancaster, United States

ID dự án: #2356496

4 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

marjanahmed13

~ aLL Eager t0 Work for uR utmost SatiSfaction ~

$250 USD trong 1 ngày
(106 Nhận xét)
5.9
shamim7raj

Get quality service

$250 USD trong 10 ngày
(88 Nhận xét)
5.4
ahsandilshad

please check PMB for an amazing offer

$250 USD trong 4 ngày
(2 Nhận xét)
2.0
salomonkanepi

hi im ready for work

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0