Đang Thực Hiện

Need 10k video views added to a YouTube video (5.23.2011)

I need 10,000 video views added to a YouTube video. The video currently has 322 views.

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: views, video views, video currently, video views youtube, youtube 000, 000 views youtube, youtube 10k views, need views video, need views youtube, 10k video views, 10k youtube views, need views, 000 youtube views, need video views, 10k views youtube video, 10k views, views views youtube, views 10k, 2011, views added youtube, nativepro, youtube video youtube, need youtube channel views, added, views video

Về Bên Thuê:
( 1686 nhận xét ) Myrtle Beach, United States

Mã Dự Án: #1071366

Đã trao cho:

RockingExpert

PM sent ...

$90 USD trong 20 ngày
(529 Đánh Giá)
7.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

lancerboy1206

======== Dear Sir, Please check PMB for more details. Thanks. =======

$120 USD trong 10 ngày
(138 Đánh Giá)
6.2
mujahiddar

Hey dear check pm!!!

$75 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
supportkumar

view INBOX for details.

$150 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
manjusahu

Gone with your [url removed, login to view] PM

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TThanos

Hello, i am really onterested in this project. please check pm.

$70 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0