Đã hoàn thành

Need 2000 video views added to a YouTube video. (5.5.2011)

Được trao cho:

supportkumar

view INBOX for details.

$60 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2

9 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 8 ngày
(529 Nhận xét)
7.6
lancerboy1206

======== Dear Sir, Please check PMB for more details. Thanks. =======

$60 USD trong 10 ngày
(138 Nhận xét)
6.2
mujahiddar

Hey ! Check pm plz.

$30 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
GUH

We are ready to start

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
DataHome

Hello there, please read PM. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FByoutubeExpert

Hello, i can do generate youtube views perfectly without getting banned or froze at 301 because i understand youtube's TOS completed in two days.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hinakhan74

hi im ready now pm me

$40 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
loreliearienza

I can start immediately.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0