Đã hoàn thành

I need 50,000 YouTube View

Được trao cho:

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$60 USD trong 5 ngày
(138 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(187 Nhận xét)
6.5
GetSocialMedia01

1. expert 2. natural 3. on time 4. expertise.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0