Đã hoàn thành

YouTube Project

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 CAD trong 3 ngày
(530 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

niwomb1

Our Expertise lies in quality service & delivery on Time

$45 CAD trong 2 ngày
(562 Nhận xét)
8.2
lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 CAD trong 1 ngày
(141 Nhận xét)
6.3
shamim7raj

Get Quality Services

$50 CAD trong 10 ngày
(120 Nhận xét)
5.6