Đang Thực Hiện

10k Youtube Views Needed

I need 10k Youtube Views for two videos.

That means 5k each for two videos.

NO BOT

NO BLACKHAT TECHNIQUES THAT WILL GET THE VIDEO BANNED

MUST COMPLETE IN 5 DAYS!!!

BUDGET: $30

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: views bot, videos views, 10k youtube views bot, need bot video views, youtube views video, need youtube bot, youtube bot needed, views youtube days, youtube videos needed, need youtube views bot, youtube 10k views, videos views youtube, youtube bot 10k, need views youtube, bot views youtube, youtube 10k views bot, blackhat views youtube, 10k video views, youtube views blackhat, 10k youtube views, blackhat youtube views, 10k views youtube video, 10k views, youtube views videos, days views

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

Mã Dự Án: #1604122

Đã trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 2 ngày
(529 Đánh Giá)
7.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$35 USD trong 10 ngày
(190 Đánh Giá)
6.5