Đang Thực Hiện

50.000 youtube Views

I need a person who can deliver [url removed, login to view] youtube views !! multiple video's

Views must be delivered in 1 day

300 euro, for [url removed, login to view] views

30 euro, for [url removed, login to view] views

10 euro for [url removed, login to view] views

5 euro for [url removed, login to view] views

,....

I'm also looking for massive youtube Likes, comments, subscribers, favorites,...

This is not a one time deal, but i'm seeking for a good & long relationship to continue bussiness in the future

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: likes views, 000 youtube subscribers, youtube likes 500, 500 youtube subscribers, need 500 youtube subscribers, 500 likes day, youtube views video, youtube likes views comments, youtube comments likes, need subscribers youtube, need 300 likes, youtube subscribers need, subscribers likes, youtube views likes subscribers, need 300 000, euro 2012, 000 views youtube, likes comments youtube video, youtube likes comments, deal subscribers, need comments youtube, 000 youtube, youtube views comments likes, runescape time deal, need youtube views comments

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Oostende, Belgium

Mã Dự Án: #1610332

Đã trao cho:

abdulhaimo

Check PMB for details. thanks..........

€30 EUR trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình €34 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

€30 EUR trong 5 ngày
(529 Đánh Giá)
7.6
lancerboy1206

======== Please check PMB for more details and best offer. Thanks. ====

€30 EUR trong 1 ngày
(138 Đánh Giá)
6.2
shamim7raj

Get quality services

€50 EUR trong 10 ngày
(120 Đánh Giá)
5.6
mixento

50000 views

€30 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0