Đóng

200k Youtube Views

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hello everyone. I have a project that consist of 300k views for several youtube urls. I would need 1-3k a day delivered. Please place your bids and PM me please!

Also I would prefer USA views but worldwide is fine.

I would prefer you to be honest to whether or not you use bots or programs. I would like REAL VIEWS but if you can bot views thats fine as well!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online